Skip to content
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

National Concoursen

Mir hunn a Lëtzebuerg eng grouss Unzuel vun nationale Concoursen. Bei verschiddene kënnen d’Schüler sech selwer umellen, bei anere musse si sech fir d’éischt qualifizéieren. Kuckt op de Säite vun deene jeeweilege Concoursen, wei d’Konditioune fir matzemaache sinn.

Filteren

Kategorien

All

Kommunikatioun

Problemléisung

Beweegung

Kreativitéit

Sciencen

Beruffswelten

Alter

4ième - 1ière

7ième - 5ième

Cycle 3

Cycle 4

All

Cycle 2

Mystery Box Challenge

Schülerwettbewerb zur politeschen Bildung

KLASSEN-BATTLE

LevelUp Robotikwoch

Water Rocket Challenge

Climate Detectives (12-19 Joer)

Climate Detectives Kids (6-12 Joer)

Moon Camp (6-19 Joer)

MissionX (6-14 Joer)

CanSat (14-19 Joer)

Astro Pi – Mission Space Lab (14–19 Joer)

Astro Pi – Mission Zero (8–14 Joer)

« Deng Zukunft. Deng Stëmm. » 2023/2024

 Lëtzebuerger Physikolympiade

Generation €uro Students’ Award

20/10/2023 - 16/02/2024

European Statistics Competition

11/10/2023 - 13/10/2023

MathleTIC Kapprechnen-Challenge 2023

Youth Start Challenge fir eenzel Schüler

CyberSecurity Challenge Advanced fir eenzel Schüler

16/01/2024 - 16/01/2024

Certamen Ciceronianum Arpinas: fir Schüler vun 2ième

15/09/2023 - 29/03/2024

Prix Henri Kugener: Schüer vun 3ième

VEX Challenge

Virliesconcours

Maach Math

17/10/2023 -

Concours jeune journaliste

Olympiade de mathématiques

Luxembourg Philosophy Olympiad

D’Lëtzebuerger Naturwëssenschafts – olympiad

Olympiade luxembourgeoise de Chimie

Olympiade luxembourgeoise de biologie

LuxSkills – Couverture

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills – Entrepreneurship

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills РSoins esth̩tiques

LuxSkills – Fleuriste

24/10/2023 - 25/10/2023

LuxSkills РPeinture et d̩coration

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills – Mécatronique d’autos et de motos

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills – Electronique

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills РInstallation ̩lectrique

LuxSkills РM̩canique industrielle et de maintenance

24/10/2023 - 25/10/2023

LuxSkills РMenuiserie-Eb̩nisterie

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills – Carrelage

LuxSkills – Charpente

LuxSkills – Chauffage sanitaire

LuxSkills РMa̤onnerie

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills – Coiffure

11/03/2024 - 15/03/2024

LuxSkills – Service en salle

11/03/2024 - 15/03/2024

LuxSkills – Cuisine

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills – Webdevelopment

21/02/2024 - 24/02/2024

LuxSkills – Robotique mobile

21/02/2024 - 24/02/2024

LuxSkills – Robotique industrielle

22/04/2024 - 22/04/2024

LuxSkills – Graphic Design

LuxSkills РMaintenance de mat̩riels

11/03/2024 - 15/03/2024

LuxSkills – Réceptionniste d’hôtellerie

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills РMaintenance a̩ronautique

LuxSkills – Foresterie

24/10/2023 - 25/10/2023

LuxSkills – Serrurerie

22/04/2024 - 24/04/2024

LuxSkills – CyberSecurity