Skip to content
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Naturwëssen -schafts – olympiaden

Medaillenregen fir Lëtzebuerg bei den internationalen Olympiaden vun de Naturwëssenschaften

Déi bescht Schüler*innen aus de verschiddenen nationalen Olympiaden vun den Naturwëssenschaften hu Lëtzebuerg dierfen bei den entspriechenden internationalen Olympiaden vertrieden.

Dës waren:

  • Biologieolympiad

  • Chemieolympiad

  • Physikolympiad

  • Naturwëssenschaftsolympiad

Dobäi hunn eis lëtzebuerger Vertrieder*innen mat herausragenden Resultater iwwerzeegt.

Méi Infos ënner:

https://www.olympiades.lu/medaillenregen-fur-luxemburg-bei-den-internationalen-olympiaden-der-naturwissenschaften/

Medaillenregen fir Lëtzebuerg bei den internationalen Olympiaden vun de Naturwëssenschaften

Déi bescht Schüler*innen aus de verschiddenen nationalen Olympiaden vun den Naturwëssenschaften hu Lëtzebuerg dierfen bei den entspriechenden internationalen Olympiaden vertrieden.

Dës waren:

  • Biologieolympiad

  • Chemieolympiad

  • Physikolympiad

  • Naturwëssenschaftsolympiad

Dobäi hunn eis lëtzebuerger Vertrieder*innen mat herausragenden Resultater iwwerzeegt.

Méi Infos ënner:

https://www.olympiades.lu/medaillenregen-fur-luxemburg-bei-den-internationalen-olympiaden-der-naturwissenschaften/