Skip to content
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

CyberSecurity Week @ Schengen Lyzeum Perl

Immens vill Klassen¬†hunn sech fir eis CyberSecurity Challenge am Klassesall ageschriwwen. D√ęs Challeng√ę w√§erten no der Chr√ęschtvakanz starten. Als “Kick Off” fir¬†d√ęs Campagne vun Challengen¬†hate mir lescht Woch am Schengen Lyc√©e¬†zu Perl¬†eng CyberSecurity Challenge Woch. Klassen aus dem Cycle 4.2 a¬†vu 6i√®me hunn¬†sech d√ęser Erausfuerderung w√§rend¬†4 Deeg gestallt. Hinnen alleguer e grousse Merci dass¬†si sech do engag√©iert hunn an de¬†Felicitatiounen nach eng K√©ier un all d’Gew√ęnner.

Ausserdeem hu mir Donneschdes M√ęttes¬†e CyberSecurity Pro Challenge organis√©iert, wou sech d’Spezialisten an der Mati√®re auszeechne konnten an sech op d√ęsem Wee och¬†als Kandidat fir deen een oder aneren internationale CyberSecurity Concours an d’Gespr√©ich br√©ng